Vireko AB

Kontakta oss gärna för mer info:


JETTE HILLEVIG

070-454 64 99

jette@vireko.seVireko AB

Stibyvägen 339

294 95 Sölvesborg


Bakgrund!

Jag som äger och driver Vireko AB är utbildad redovisningsekonom och har min ekonomisk utbildning från Norge, Danmark och Sverige. Startade som redovisningsekonom i eget företag 2001 efter flera år som ekonomichef i börsnoterade bolag. För mig är det viktig att vi på Vireko AB håller ett höjt kundskapsnivå, är punktliga och ser till att våra kunder får de bästa verktyg för att bedriva ett gott och positivt företagande. 


Integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-17

Välkommen till Vireko AB där du som besökare på vår hemsida kan ta del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du använder vår hemsida. Vi vill att du ska vara säker på att Vireko AB vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar vid ett besök på vår webbplats.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Vireko AB.  För frågor om integritetspolicyn kan du nå oss på                     telefon: 070-45 46 499 eller via e-post jette@vireko.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När du lämnar dina personuppgifter till Vireko AB skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU 25 maj 2018. 

Data som automatiskt samlas in av oss när du besöker vår hemsida

Loggfiler

När du använder Internet från din mobila enhet eller dator vanligtvis i din webbläsare, kommer viss information att överföras, sk loggfiler. Detta är en fil som innehåller datorns logg, alltså en kronologisk förteckning av händelser och åtgärder i datorn/mobila enhet. När du besöker vår webbplats lagras detta besök i dina loggfiler. Denna information är anonym och kan inte härledas till dig som person.

Cookies

På vår webbplats används cookies, d.v.s. små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat kan spara personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Du kan ställa in webbläsaren så att cookies inte sparas eller begära bekräftelse innan en cookie lagras. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild cookies. Dessutom kan du ändra inställningarna för cookies under inställningar i din webbläsare.

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår hemsida och dessa går inte att stänga av.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning. Vad gäller den behandling som grundar sig på en avtalsrelation mellan oss har du rätt att begära att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).


Välkommen till

Vireko AB

Ett alternativ till rekrytering som är värt att överväga är in- eller outsourcing.

Vi kan sköta hela eller delar av er administration, vi kan ta långa/korta uppdrag eller helt enkelt vid Era arbetstoppar.
gra exempel på våra tjänster


Budgetering

Löpande bokföring

Kund/levreskontra

Lönehantering

Moms/skattedeklarationer

Bokslut

Årsredovisning

Inkomstdeklarationer

Rådgivning

Hjälp att starta upp nya företag

Administration